Info

info

PRAVILNIK

DRAGI UČESNICI KAMPA,

Pred Vama je PRAVILNIK o ponašanju koji podrazumeva siguran i bezbedan boravak za sve učesnike na Play Volley Camp-u!

Nadamo se da ćete na našem kampu provesti nezaboravne trenutke, da ćete kvalitetno trenirati, družiti se, steći nova prijateljstva, a da bi sve to bilo moguće postoje određena pravila koja se moraju poštovati na terenu i van njega.

PRAVILA PONAŠANJA VAN TERENA:

 • Održavajte Vaše sobe urednim i čuvajte Vašu i Našu okolinu
 • Odmah kontaktirajte osoblje hotela ili organizatore kampa u slučaju bilo kakvog problema u sobi
 • Zabranjen je boravak dečaka u sobama devojčica i boravak devojčica u sobama dečaka
 • Čuvajte hotelske stvari i nameštaj i sportske rekvizite u hali sa pažnjom dobrog domaćina. Za svaku namernu štetu kamper je odgovoran i biće dužan da naknadi štetu
 • ZABRANJEN IZLAZAK IZ HOTELA , u bilo kom slučaju bez dozvole i pratnje ORGANIZATORA. Ko izađe iz Hotela na sopstvenu inicijativu, rizikuje da bez odlaganja bude poslat kući.
 • Zabranjeno je naručivanje neproverene brze hrane izvan hotela
 • Na izletima se ne odvajajte od grupe
 • Na putu do hale i do hotela se ne odvajajte od grupe
 • Ukoliko niste plivač, posebno naglasite. Zabranjeno skakanje i duže ronjenje u bazenu
 • Čuvajte svoje lične stvari. Ne donosite skupe uredjaje, nakit i dragocenosti na kamp, jer za njihov gubitak ili uništenje Vi snosite odgovornost.
 • Uvek budite u pratnji cimera ili u grupi gde god da se krećete (hotel, hotelsko dvorište)
 • Stvorite između sebe prijateljsku atmosferu i uvažavajte ostale kampere
 • Donesite LEKARSKO UVERENJE za bavljenje sportom koje potvrđuje da ste sposobni da trenirate i učestvujete na Play Volley Camp-u! Ukoliko pijete određene lekove, ponesite dovoljnu količinu za 8 dana koliko traje boravak u smeni i naglasite Organizatorima u koje vreme ih pijete. Ukoliko imate alergije, ponesite lekove koje inače koristite za slučaj prve pomoći. Medicinska nega će biti na raspolaganju kamperima 24h dnevno.
 • Poštujte popodnevni odmor i noćni odmor, kada se zahteva mir i tišina
 • Povečerje je u 23h. Zabranjen je izlazak iz Hotela nakon 23h, boravak u holu Hotela nakon povečerja i ometanje ostalih kampera

PRAVILA PONAŠANJA NA TERENU:

 • Poštujte zakazano vreme treninga, satnicu odlaska na spavanje i ustajanja
 • Poštujte plan i program treninga
 • Pratite instrukcije i zadatke koje Vam treneri daju na terenu
 • Konsultujte trenere u vezi svih nejasnoća na treningu
 • Zabranjeno je nošenje skupocenih stvari na trening
 • Odmah se obratite trenerima i stručnom timu u slučaju bilo kojeg eventualnog problema na treningu (zdravstvenog itd)
 • Igrajte fer, u skladu sa odbojkaškim pravilima i poštujte ostale igrače na terenu
 • Zabranjena je upotreba mobilnih telefona na treningu!

STROGO ZABRANJENO:

 • Vređanje po nacionalnoj, rasnoj i verskoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
 • Govor mržnje
 • Fizički namerni napad
 • Alkohol, cigarete, nedozvoljene supstance
 • Petarde, oštri predmeti
 • Kršenje zakona po bilo kakvom osnovu
 • Dovođenje u sobu osoba koje nisu učesnici kampa

DOLAZAK I ODLAZAK SA KAMPA

Svaka smena počinje u 13h (prvi obrok je ručak) a završava se poslednjeg dana nakon doručka do 10h. Roditelji i učesnici su dužni da se pridržavaju satnice dolaska na kamp i odlaska sa kampa.

U slučaju strogog kršenja PRAVILA kampa UČESNIK će biti poslat kući ili će biti pozvan roditelj da dođe po njega, o njegovom trošku.

PLAY VOLLEY CAMP TEAM

OKVIRNI DNEVNI PROGRAM RADA

 • Buđenje
 • Doručak
 • Trening u Hali Vlade Divac
 • Ručak
 • Engleski jezik/Predavanja
 • Obavezan odmor
 • Individualni treninzi PLAY+ (opciono)
 • Drugi trening u Hali Vlade Divac
 • Večera
 • Analiza igre
 • Organizovane zajedničke aktivnosti (karaoke, tradicionalna “Žurka u belom”, društvene igre, predavanja gostujućih predavača)
 • Povečerje u 23h

POLAZNICI KAMPA DOBIJAJU:

 • Sportsku opremu
 • Flaširanu vodu na treninzima
 • Diplome
 • Pismenu analizu morfo funkcionalnih i motoričkih sposobnosti, status stopala i kičme, EKG nalaz
 • Savete za kvalitetnu i zdravu ishranu
 • Poklone od prijatelja kampa