Prijava

Ispunite prijavu

I  SMENA- PRIJAVE U TOKU

II SMENA- PRIJAVE U TOKU

INFORMACIJE O KAMPERU

INFORMACIJE O RODITELJU/STARATELJU

INFORMACIJE O SMENI

Odabir Smene

PRIJAVA ZA PLAY+

INFORMACIJE O ZDRAVLJU KAMPERA

INFORMACIJE O PLAĆANJU

Cena Kampa iznosi 320€ (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

PRVA RATA iznosi 90€, i uplaćuje se najkasnije u roku od 14 dana nakon popunjavanja PRIJAVE. To je ujedno i rezervacija mesta na Kampu, a preostali iznos može biti uplaćen odjednom u celosti ili u ratama do 01.07.2022.

Cena Kampa bez smeštaja i hrane iznosi 150eur (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Cena kampa PLAY +iznosi 90€ (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate)

Celokupan iznos za učešće na Play Volley kampu uplaćuje se na račun Komercijalne banke a.d. Beograd

205-229678-45.

Uplatilac: Ime i prezime kampera/roditelja, adresa stanovanja

Primalac: Sportsko udruženje Play Volley, Tetovska 40, 11000 Beograd

Svrha uplate: Članarina Play Volley Camp za kampera (ime i prezime kampera)

Prijava će biti potvrđena putem maila nakon prijema uplate rezervacije za Kamp.
Popunjavanjem prijave roditelj potvrđuje da je saglasan da njegovo dete učestvuje na kampu, da prihvata uslove koje Organizator nudi i da je u prijavi naveo istinite podatke. Takođe da je pročitao/la Pravilnik o ponašanju na kampu kao i da je svoje dete upoznao sa odredbama Pravilnika.